Bankgarancia

Hitelintézeti garancia vállalkozása számára. Stabilitást és biztonságot ad vállalkozásának!

A Békés Takarék által határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési ígérete arra az esetre, ha a szerződő fél nem vagy nem a vállaltak szerint teljesíti kötelezettségét. A bankgarancia önálló kötelezettségvállalás, a szerződő felek közötti jogviszonytól független és visszavonhatatlan.


A Békés Takarék a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások körében a hitelképes ügyfeleinek bankgaranciát nyújt, illetve bankkezességet vállal forintban.A Bankgarancia célja az ügyfelek által elnyert vissza nem térítendő támogatás fedezettségének biztosítása a támogatást nyújtó részére.

 

A Békés Takarék az Ügyféllel kötött szerződés alapján kötelezettséget vállalhat arra, hogy a bankgarancia levélben meghatározott feltételek – így különösen bizonyos események beállta, vagy elmaradása illetve okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően.

 

Igényelhetik:

 

  • egyéni vállalkozások
  • társas vállalkozások
  • szövetkezetek
  • őstermelők


A Békés Takarék vállalkozói hiteleihez szükséges feltételeket a Hiteligénylések általános feltételei nevű dokumentumunkban találja.

 

A konstrukció részletes feltételeit és kondícióit a Vállalkozói hitelek hirdetményében találja.

 

A részletes tájékoztatásért és hiteligénylésért keresse kirendeltségeinket!

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények