Pénzmosás

Tájékoztatás kötelező ügyfél átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!


A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26-án hatályba lépett.


A Pmt. értelmében a Békés Takarék Szövetkezetnek (továbbiakban: Takarékszövetkezet) 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.


A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges. Ennek érdekében kérjük, keresse fel a Takarékszövetkezet fiókját.


A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a fiókokban dolgozó munkatársak Öntől, mint természetes személy ügyféltől / meghatalmazottól / rendelkezésre jogosulttól / képviselőtől kérni fogják az azonosító okiratai (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya) bemutatását.


A bemutatott okiratairól - a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján – a munkatársak másolatot kötelesek készíteni.


Az okiratok alapján a munkatársak Azonosítási adatlapot töltenek ki, melyen Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy közszereplőnek minősül-e.


Ezeket a lépéseket követően a munkatársak kérni fogják az Ön nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos). Amennyiben Ön más magánszemély, vagy szervezet nevében jár el, nyilatkozatát írásban kell megtennie (TTNy).


A rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolási kötelezettsége a jogi személyiségű, vagy azzal nem rendelkező szervezetek esetében is szükségessé teszi a személyes kapcsolatfelvételt.


Egyúttal, amennyiben az Ön által képviselt szervezet adataiban módosulás állt be, a Takarékszövetkezet kéri a 30 napnál nem régebbi, papíralapú, vagy az e-cégeljárás dokumentumaival alátámasztva jelentsék be munkatársainak a bekövetkezett adatváltozásokat.

 

Az átvilágítás során - a bemutatott dokumentumok és kiállított nyilatkozatok adattartalmától függően - előfordulhat, hogy további nyilatkozat tétele, vagy dokumentum bemutatása válik szükségessé.


A 2019. június 26-ig határidőt követően, a hiányos adatokkal rendelkező ügyfeleknél, a Takarékszövetkezet köteles szolgáltatásait korlátozni és az ügyletek teljesítését megtagadni.
Köszönjük szíves együttműködését és megértését!

 

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében a Takarékszövetkezet kéri, hogy figyelmesen olvassa el az „Ügyféltájékoztató a kötelező átvilágítás rendjéről” szóló tájékoztatót is.


Tisztelettel:
Békés Takarék Szövetkezet