Tisztelt Ügyfelünk!
2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében a Takarékszövetkezetnek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.
A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.
A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében a Takarékszövetkezet köteles szolgáltatásait korlátozni.
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a Pénzmosás menüben, valamint az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:
Ügyfél-tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről!
Tisztelettel:
Békés Takarék Szövetkezet
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Megtakarítások
 4. Hosszú lejáratú betétek

Hosszú lejáratú betétek

Éves vagy éven túli lejáratú betétek. Hosszú távú megtakarítások, kiemelt kamatozás!

Tartós befektetési számla (TBSZ)

A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) egy forint alapú lakossági megtakarítási számlakonstrukció, amellyel az ügyfél hosszabb távon tud takarékoskodni, akár kamatadó mentesen is!


A számlanyitás minden esetben díjmentes!

 

Ügyfeleink 3 és 5 éves lekötési lehetőségek közül választhatnak

 

 • 3 éves lekötés esetén a kamatadó 10%
 • 5 éves lekötés esetén a kamatadó 0%


A számlán tartandó minimum összeg 25.000 Ft, kamata pedig a mindenkori jegyganki alapkamathoz kötött.

 

A betét futamideje időszakokra oszlik amelyek az alábbiak:

 

Felhalmozási időszak: A betét megnyitásától a megnyitás évének december 31-ig tart. Ezen időszak alatt a betétben a számlatulajdonos forgalmazhat (pénzt vehet ki illetve helyezhet el). Az  időszakra a számlatulajdonosnak járó kamat év végén kerül elszámolásra, amikor a számla tőkeösszege zárolásra kerül. Ekkor zárul le a felhalmozási időszak.

 

3 éves lekötési időszak: A felhalmozási időszak lezárása után kezdőik és a 3. év váégig tart. A 3. év utáni megszüntetés esetén is jelentős adókedvezményben részesülnek az ügyfelek: ebben az esetben az adó a felére csökken, azaz 20 százalék helyett csak 10 százalékot kell majd fizetni a tartós befektetési számlán keletkezett tőkejövedelmek után.

 

5 éves lekötési időszak: A felhalmozási időszak végétől kezdve az 5. év végig tartó időszak. Az elhelyezett megtakarítások teljes kamatadó mentességet élveznek a felhalmozási időszak lezárását követő 5. naptári év utolsó napjáig történő betétlekötés esetén.

 

Amennyiben a számlatulajdonos futamidő közben megszünteti a betétet, úgy a megtakarításra a Békés Takarék egy alacsonyabb összegű, szintén a jegybanki alapkamathoz kötött kamatot fizet. Ebben az esetben a számlatulajdonos elveszíti a teljes kamatadó mentességet.

 

Periodikus lekötésű, változó kamatozású betétek

 

 • 12 hónapos lekötés
 • változó kamatozás
 • a betétben forgalmazni nem lehet
 • kamata lekötési időszakonként eltérő lehet
 • lejáratkor a betét az elhelyező előzetes megbízásának megfelelően kerül újra lekötésre, vagy átvezetésre az ügyfél számlájára


Gyámhatósági betét


Gyámhatósági betét olyan speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett betétforma, ahol a megnyitott betét kiskorú tulajdonosának nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog nagykorúság, illetve nagykorúság előtti házasságkötés és gondnokság megszűnés után illeti meg.

 

Jelen konstrukcióban elhelyezett betétek után járó kamatjövedelem kamatadó mentes.

 

Kamatjóváírás minden év december 31-én történik.

 

Takarék számlabetét II.

 

 • 12 hónapos lekötés
 • változó kamatozás
 • betétben történő forgalmazás megengedett
 • működése a kamatozó takarékbetétkönyvhöz hasonló
 • kamatozása összeghatáronként eltérő lehet
 • lekötési idő előtt felvett betétre kamat nem jár


A fenti betétekkel kapcsolatos kondíciókat és egyéb információkat a Betéti hirdetményben találhat.

 
A kamatok mértékét és a további információkat megtalálod az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények