1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Megtakarítások
 4. Hosszú lejáratú betétek

Hosszú lejáratú betétek

Éves vagy éven túli lejáratú betétek. Hosszú távú megtakarítások, kiemelt kamatozás!

Tartós befektetési számla (TBSZ)

A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) egy forint alapú lakossági megtakarítási számlakonstrukció, amellyel az ügyfél hosszabb távon tud takarékoskodni, akár kamatadó mentesen is!


A számlanyitás minden esetben díjmentes!

 

Ügyfeleink 3 és 5 éves lekötési lehetőségek közül választhatnak

 

 • 3 éves lekötés esetén a kamatadó 10%
 • 5 éves lekötés esetén a kamatadó 0%


A számlán tartandó minimum összeg 25.000 Ft, kamata pedig a mindenkori jegyganki alapkamathoz kötött.

 

A betét futamideje időszakokra oszlik amelyek az alábbiak:

 

Felhalmozási időszak: A betét megnyitásától a megnyitás évének december 31-ig tart. Ezen időszak alatt a betétben a számlatulajdonos forgalmazhat (pénzt vehet ki illetve helyezhet el). Az  időszakra a számlatulajdonosnak járó kamat év végén kerül elszámolásra, amikor a számla tőkeösszege zárolásra kerül. Ekkor zárul le a felhalmozási időszak.

 

3 éves lekötési időszak: A felhalmozási időszak lezárása után kezdőik és a 3. év váégig tart. A 3. év utáni megszüntetés esetén is jelentős adókedvezményben részesülnek az ügyfelek: ebben az esetben az adó a felére csökken, azaz 20 százalék helyett csak 10 százalékot kell majd fizetni a tartós befektetési számlán keletkezett tőkejövedelmek után.

 

5 éves lekötési időszak: A felhalmozási időszak végétől kezdve az 5. év végig tartó időszak. Az elhelyezett megtakarítások teljes kamatadó mentességet élveznek a felhalmozási időszak lezárását követő 5. naptári év utolsó napjáig történő betétlekötés esetén.

 

Amennyiben a számlatulajdonos futamidő közben megszünteti a betétet, úgy a megtakarításra a Békés Takarék egy alacsonyabb összegű, szintén a jegybanki alapkamathoz kötött kamatot fizet. Ebben az esetben a számlatulajdonos elveszíti a teljes kamatadó mentességet.

 

Periodikus lekötésű, változó kamatozású betétek

 

 • 12 hónapos lekötés
 • változó kamatozás
 • a betétben forgalmazni nem lehet
 • kamata lekötési időszakonként eltérő lehet
 • lejáratkor a betét az elhelyező előzetes megbízásának megfelelően kerül újra lekötésre, vagy átvezetésre az ügyfél számlájára


Gyámhatósági betét


Gyámhatósági betét olyan speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett betétforma, ahol a megnyitott betét kiskorú tulajdonosának nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog nagykorúság, illetve nagykorúság előtti házasságkötés és gondnokság megszűnés után illeti meg.

 

Jelen konstrukcióban elhelyezett betétek után járó kamatjövedelem kamatadó mentes.

 

Kamatjóváírás minden év december 31-én történik.

 

Takarék számlabetét II.

 

 • 12 hónapos lekötés
 • változó kamatozás
 • betétben történő forgalmazás megengedett
 • működése a kamatozó takarékbetétkönyvhöz hasonló
 • kamatozása összeghatáronként eltérő lehet
 • lekötési idő előtt felvett betétre kamat nem jár


A fenti betétekkel kapcsolatos kondíciókat és egyéb információkat a Betéti hirdetményben találhat.

 
A kamatok mértékét és a további információkat megtalálod az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények