Családi kedvezmény

Számtalan előny a család számára.

Kik igényelhetik?

 

Családi kedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek,

 

1.) akiknek a közeli hozzátartozója/hozzátartozója* az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik Hitelintézetünknél bármely típusú  számlacsomaggal vagy forintban nyilvántartott Takarék Alapszámlával, illetve CSAK számlával (a továbbiakban: kedvezményre jogosító számla), és a kedvezményre jogosító számlára vonatkozóan teljes körűen teljesülnek az alábbi feltételek:

 

  • a számlára havonta legalább 50.000 Ft összegben rendszeres jóváírás érkezik, és
  • a számlára kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás,

 

2.) akik a Hitelintézet által meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak a hozzátartozói minőségükről,

3.) akik új Nebuló vagy Ugródeszka számlacsomagot igényelnek (a továbbiakban: kedvezménnyel érintett számla) és

4.) az újonnan megnyitott számlára minden hónapban legalább egy, bármilyen összegű jóváírás érkezik.


Milyen előnyökkel jár a családi kedvezmény?


Mindaddig, amíg a fenti feltételek teljesülnek:

 

  • a kedvezménnyel érintett Nebuló vagy Ugródeszka számlacsomagok havi díja: 0 Ft.
     

Fizessen érintés nélkül!


Hogyan?


Nem kell mást tennie, mint kiválasztani az Önhöz legközelebb eső Békés Takarék Szövetkezet kirendeltségének  megadnia a nevét, telefonszámát, email címét és mi visszahívjuk!

 

 * Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 1.) szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 2.) szerint: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

A kedvezményre, a kapcsolódó számlacsomagokra és bankkártyákra vonatkozó további információkat, díjtételeket megtalálja az igénylés helyén, a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában.

Hirdetmények