Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a Békés Takarék Szövetkezet (továbbiakban: Békés Takarék) weboldalának (továbbiakban: Honlap) megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi tájékoztatást. A jogi nyilatkozat tartalmának megismerése és tudomásul vétele a Honlap használatának nélkülözhetetlen feltétele, mert a weboldal megnyitásával az alábbi jogi nyilatkozatban foglaltakat Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a weboldalunkat!

 

Szerzői jogok

A Békés Takarék weboldalán szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó mértékű vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Békés Takarék előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 

A weboldalon található információk

A Békés Takarék weboldalát mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a termékeivel, szolgáltatásaival.

A Békés Takarék weboldalán megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik, felhasználásából - beleértve az esetlegesen hibásan vagy hiányosan közölt tartalmat is - eredő kártérítési, felelősségi igényeket visszautasítjuk.

A Békés Takarék által a weboldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk a figyelem felkeltése, információk, tájékoztatások adása. A weboldalon szereplő ajánlatok kötelezettség nélküliek. Az oldal egy részét vagy a teljes szöveget, beleértve az összes ajánlatot a Békés Takarék mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjesztheti, módosíthatja, részben vagy teljes egészében törölheti. A termékek és szolgáltatások részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a vonatkozó Üzletszabályzat és Hirdetmények tartalmazzák.

 

Felelősség kizárása

A Békés Takarék nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

A Békés Takarék honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Békés Takarék nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Békés Takarékot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Békés Takarék weboldalához kapcsolódnak. A Békés Takarék nem vállal felelősséget továbbá, az olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Békés Takarék megemlítésre kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Békés Takarék a weboldalon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN, TPIN), vagy bankkártya-adatot nem kér a weblapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget a Békés Takarék nem vállal.


Adatok kezelése és a cookie vagy süti-kezelés szabályai

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, Ön ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Békés Takarék célhoz kötötten, jogszabályi előírások szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Békés Takarék tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

A személyes adatokat a Békés Takarék a hatályos jogszabályok megtartásával kezeli. A Békés Takarék személyes adatkezeléséréről a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A részünkre megadott személyes adatokat, továbbá a bank-, biztosítási-, és egyéb titkokat bizalmasan, és a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával kezeljük.

A Békés Takarék szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely számítógépe böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Békés Takarék adminisztratív célokra kívánja felhasználni, mint például a Honlap látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztasson a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

A weblapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Békés Takarék részére eljutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Békés Takarék tulajdonába kerül, és azt a Békés Takarék a továbbiakban szabadon felhasználhatja.

 

Elektronikus csatornán történő kapcsolattartás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a faxon/e-mail-en történő információtovábbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok és információk - ideértve az egyébként üzleti titoknak /banktitoknak/ biztosítási/ értékpapír titoknak minősülő adatokat is - jogosulatlan harmadik személyek számára is ismertté válhatnak.

A Békés Takarék ezeken a nem biztonságos csatornákon kizárólag az ügyféllel történt megállapodás alapján továbbít információt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatátvitel pontosságáért, teljességéért, továbbá az adatátvitelben bekövetkezett késedelemért, annak megszakadásáért, illetve semmilyen kárért, amely az információ illetéktelen személyek általi jogosulatlan felhasználásából ered, kivéve, ha a kár a Békés Takarék hibájának következménye.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván a Békés Takaréktól e-mail vagy telefax útján információt kapni, kérjük, azonnal jelezze a Békés Takarék bármely elérhetőségén.

A telefax vagy e-mail üzenetben foglalt információ bizalmas és jogilag védett. Amennyiben az ily módon kézhez vett üzenetnek nem Ön a címzettje, az abban szereplő információ bármely közzététele, reprodukálása, másolása, szétosztása, vagy más terjesztése, egyéb felhasználása szigorúan tiltott. Amennyiben tévedésből kapott telefax, sms vagy e-mail (vagy bármely más) üzenetet, kérjük, hogy azonnal értesítse a Békés Takarékot bármely elérhetőségén és egyúttal semmisítse meg az üzenetet.


Impresszum

  • Szolgáltató (cégnév): Békés Takarék Szövetkezet
  • Elnök-ügyvezető: Zsibrita László Andrásné
  • Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fsz. 3.
  • Telefon: +36 (66) 510-495
  • Fax: +36 (66) 328-221
  • Cégjegyzékszám: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, Cg. 04-02-000216
  • Adószám: 10043433-4-04
  • Statisztikai számjel: 10043433-6419-122-04
  • A szolgáltató hatósági engedélyének száma: 751/1997/F